Temel Eğitim Bölümü Vizyon

Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen bireyler yetiştiren; üreteceği bilgi ile de ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmak.