Temel Eğitim Bölümü Akademik Personel

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

İlhami BULUT (ABD Başkanı)

ibulut@dicle.edu.tr  

8891

Doç. Dr.

Fatih YILMAZ

fatih.yilmaz@dicle.edu.tr

8896

Doç. Dr.

Ferat YILMAZ

yilmazferat@hotmail.com

8862

Doç. Dr.

Elçin AYAZ

elcin_ayazz@gmail.com

8899

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet DEMİRKOL

mehmet.demirkol@dicle.edu.tr

8889

Dr. Öğr. Üyesi

IŞINER SEVEN (Kurum İçi Görevlendirme)

 

 

Arş. Gör. Dr.

Hanifi ŞEKERCİ  (Kurum İçi Görevlendirme)

hnfskrc@gmail.com

 

8890

Arş. Gör.

Selin GÖÇEN

selin.gocen@dicle.edu.tr

8893

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Cemal AKÜZÜM (Bölüm BaşkanıABD Başkanı)

cemalakuzum@hotmail.com

8882

Dr. Öğr. Üyesi

Meral ÖNER SUNKUR

onermeral@dicle.edu.tr

8933

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet BARS

mehmetbars21@gmail.com

8887

Dr. Öğr. Üyesi

Mehtap EFE

Arş. Gör.

Sema ÇELEBİ

semaclbi@gmail.com

8878

Arş. Gör.

Ayten KURŞUN

ayten.kursun@metu.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Mahmut ALTUNHAN  (Kurum İçi Görevlendirme)

mahmutaltunhan@hotmail.com

8823

Öğr. Gör.

Mehmet BİRGEN

mbirgen@dicle.edu.tr

8880