Temel Eğitim Bölümü Öğrenci Değişim Programları

Erasmus

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Erasmus Programı ile ilgili güncel ve detaylı bilgi Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan Erasmus Koordinatörlüğünden alınabilmektedir. 

 

 Farabi

 Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve ilgili Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiş olup güncel ve detaylı bilgi Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan Farabi Ofisinden alınabilmektedir.