Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


2009 öğretim yılı itibariyle İlköğretim Bölümüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Okul Öncesi Öğretmenliği programı, 2016 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile Temel Eğitim Bölümü altında yer alacak şekilde Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı olarak yapılandırılmıştır. Öğretim dili Türkçe olan programda öğrenim süresi 4 yıldır. Programın amacı; insana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş, kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, bilgili, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bu programa devam eden öğrenciler, eğitim fakültesi bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı, spor odası, drama salonu ve kütüphaneden yararlanabilmektedirler.