Temel Eğitim Bölümü Kalite Politikası

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü olarak kalite politikamız;

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören eğitimciler yetiştiren,
  • Eğitim fakülteleri arasında öncelikli olarak tercih edilen,
  • Toplumsal duyarlılık ilkesi ile hareket eden ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren,
  • Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerinin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarısını yükselten ve
  • Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak mesleki yetkinliğe sahip, toplumsal değerlere saygılı öğretmen yetiştiren bir kalite yönetim sistemi oluşturarak, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamaktır.