Ünitenin Amacı

* Dicle Üniversitesi’nde deneysel, test ve eğitim amaçlı olarak kullanılacak deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, sağlık hizmetleri uygulamaları, hayvanların barındırılmaları, üretilmeleri, doğadan izole edilmeleri, nakledilmeleri, deneylerde kullanılmaları ve üzerlerinde gözlem yapılması, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan incelemek ile ilgili tüm süreçlerde etik bakımdan kabul edilebilirlik sınırlarını belirlemek ve araştırma önerilerini bu açıdan incelemek üzere oluşturulacak “Dicle Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulunun (DÜHADEK)’’ çalışma esaslarına, yapılması planlanan işlemlerin sunulmasına, araştırma önerilerinin incelenmesine, uygulanmalarına izin verilmesine, uygulamaların izlenmesine ve gerektiğinde sonlandırılmasına ilişkin  esasları  belirlemektir.

* Dicle Üniversitesinde çalışan tüm öğretim elamanı, Tıpta Uzmanlık ve Yüksek Lisans-Doktora öğrencilerinin bilimsel araştırmalarına uygun nitelik, kalite ve standartlarda deney hayvanı desteği sağlamaktır.

* Araştırıcılara deney hayvanlarıyla yapacakları bilimsel araştırmaları için gerekli uygulama ortamları ve ameliyathane olanakları sağlamaktır.

* Araştırmaların ulusal ve uluslararası standartların kabul ettiği etik kurallar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

* Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kurslarına, pratik eğitim uygulamalarının yapılacağı altyapı ve hayvan desteği sağlamak