Etik Kurul Üyeleri


Üye

Anabilim Dalı

e-mail

Doç. Dr. Mehmet BOĞA (Başkan)

Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı

mehmetboga1980@gmail.com

Prof. Dr. Sema ÇELENK

Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

semacelenk@gmail.com

Prof. Dr. Köksal BEYDEMİR

Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

kbeydemir@hotmail.com

Prof. Dr. Ahmet KILIÇ

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı

ahmetk@dicle.edu.tr

ahmetkilic20011961@gmail.com

Doç. Dr. Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

irtegunsevgi@hotmail.com

Doç. Dr. Duygu Neval SAYIN İPEK

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

dnsayin@hotmail.com

Doç. Dr. Fesih AKTAR

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

fesihaktar@yahoo.com

Doç. Dr. Ulaş ALABALIK

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloj Anabilim Dalı

ulasalabalik@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi İsmet Rezani TOPTANCI

Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

ismettoptanci@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIZ

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

iyildiz21@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Zelal KARAKOÇ

Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı

zelalkarakoc@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Diren SARISALTIK YAŞIN

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

dirensarisaltik@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERDOĞMUŞ ÖZGEN

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

erdogmus_zeynep@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Selim KARAHAN

Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı

slmkarahan@gmail.com

Arş.Gör. Nazan BAKSİ (Raportör)

Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı

nazan.baksi@dicle.edu.tr

M. Yavuz KAHRAMAN

Öğretmen Sivil Üye

mykahraman446@hotmail.com

Erhan ÇİFTÇİ

Avukat Sivil Üye

ev.erhanciftci@gmail.com