Mevzuat


BİLGİLENDİRME;


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklikle yapılan yeni yasal düzenleme sonucu * "Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek" fiilini işleyenlere "AYLIKTAN KESME" disiplin cezası verilmesi yasada yer alan yeni hükümlerdendir. (02 Aralık 2016 tarihinde 6764 sayılı Kanun).

Ayrıca;

"Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak", "Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak", "Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak" fiilleri "KINAMA" cezası verilmesi gerektiren durumlar olarak mevzuata ilk defa girmiştir.

Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
9/30/2021DENEY HAYVANLARI REFAH VE KORUNMASINA AIT KLAVUZİndir
9/30/2021DENEY HAYVANLARI YÖNETMELIĞI UYGULAMA TALIMATIİndir
9/30/2021DENEYSEL VE DIĞER BILIMSEL AMAÇLAR İÇIN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAIR YÖNETMELIKİndir
11/8/2021HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKİndir
9/30/2021HAYVANLARI KORUMA KANUNUİndir
9/30/2021VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUİndir