Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERDOĞMUŞ ÖZGEN                           Dr. Öğr. Üyesi Selim KARAHAN