Ünitemizde Uygulanan Çalışma Kuralları

1)   Ünite dışından ünite içerisinde yer alan Karantina, Ameliyathane, hayvan bakım, üretim ve post-0peratif alanların hiç birisine GALOŞSUZ girilemez.

2)   Ameliyathanelerde yeşil, mavi, beyaz özel cerrahi giysiler veya laboratuvar önlüğü giyilerek çalışılır.

3) Araştırmacı, hayvan talebinde bulunurken araştırma başlama-bitiş tarihini Veteriner hekime bildirmelidir.

4)   Hayvan talepleri, üretim ve çalışma planlaması için en az 3 ay öncesinden yapılmalıdır.

5)   Araştırmada kullanılacak sarf malzemeler araştırmacı tarafından temin edilir.

6) Cerrahi girişimler için araştırmacılar çalışmaya başlama aşamasında görevlilerle haftalık çalışma programı oluşturmalıdır.

7)   Araştırmacı, araştırma süresince kullandığı bölümü temiz ve düzenli tutmalıdır.

8)   Araştırmada kullanılan ekipmanın temizliği uygulama sonunda araştırmacı tarafından yapılır.

9)  Ameliyathanelerde operasyon dışında hayvan bırakılamaz. Operasyonu tamamlanan hayvanlar post-op alanına alınır.

10)  Boş kafesler koridora bırakılır, ilgili personele bildirilir.

 

ÜNİTEMİZDE UYGULANAN POST-OP KURALLARI

1)   Araştırmacı, post-op kafeslerinin yem, su, bakım ve kontrolünü kendisi yapar (hafta sonu dahil). Post-op kafes alt temizliği personelimiz tarafından yapılmaktadır.

2)   Post-op kafes etiketleri araştırmacılar tarafından tam olarak doldurulmalıdır.

3)   Post –op ta uygulama yapılması (sonda, gavaj, enj. vs.) sonrasında kullanılan malzeme veya ekipman ortada bırakılmamalı, atıklar tıbbi atık torbasına atılmalıdır.

4)   Post-op alanında kafesten deney hayvanı kaçırılması durumunda, görevliler derhal bilgilendirilmelidir.

5)   Araştırmacı proje bitiminde yetkilileri bilgilendirmelidir.