Toplantı Takvimi


BAŞVURU DOSYALARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirmeler esas olarak standart başvuru formu üzerinden yapılmaktır. HADYEK başvuru formunun uygun biçimde doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi yeterlidir. Formlarınızı doldururken yeterli bilgi aktarımına özen göstermenizin ve gerekli gördüğünüz takdirde çalışmayla ilgili daha ayrıntılı belgeleri eklemeniz değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesinde önemli yarar sağlayacaktır.

Etik açıdan sorun olabilecek en temel konu araştırma metodu ile ilgili kısımdır. Bu kısmı doldururken deney hayvanlarına uygulanan her bir işlemin anlaşılır bir şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir. Deney grupları anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır.  Kullandığınız metodun(-ların) standart ve kabul edilebilir bir metot olmasına dikkat edilmektedir. Bu amaçla SCI’de son 10 yıl içinde yayınlanmış üç araştırma makalesi kaynak olarak ekleyebilirsiniz..

Çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalarda Diyarbakır bölgesindeki çiftliklerde veya bireysel hayvan yetiştiricilerinin hayvanları kullanılarak yapılacak çalışmalara onay verilir. Bu durumda; Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce proje bazlı olarak verilmiş izin belgesi istenir.

Gündemde dosya olduğu takdirde, HADYEK her ayın son Perşembe günü toplanmaktadır. Toplantı tarihinden 15 gün öncesine kadar yapılan başvurular gündeme alınmaktadır.

Kurum dışından araştırmacıların Dicle Üniversitesi’nde yapacakları çalışmalarda, başvuruların değerlendirilebilmesi için, ilgili fakülte/bölüm/anabilim dalı veya Deney Hayvanları Araştırma Merkezi gibi özel ünitelerden izin alındığının belgelenmesi gereklidir.

Başvurular değerlendirilirken dikkat edilen hususlar proje başvuru formunda verilmiştir. Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka başvuru formunu gözden geçirerek sizden tam olarak ne istendiğini anlayınız.

Gerek duyulduğunda araştırıcıyla bizzat görüşme yapılabilir.


Toplantı No

Son müracaat

Toplantı günü

Değerlendirilen başvuru adedi

01

12.01.2023

26.01.2023


02

09.02.2023

23.02.2023

03

16.03.2023

30.03.2023

04

13.04.2023

27.04.2023

05

11.05.2023

25.05.2023

06

15.06.2023

29.06.2023

07

12.10.2023

26.10.2023

08

16.11.2023

30.11.2023

09

14.12.2023

28.12.2023