Etik Kurul Başvurusu
Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
1- Eksiksiz doldurulmuş 1 Nüsha "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu" (01.01.2023)
2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
3- Çalışma ile ilgili 2 Literatür (en az biri metodoloji ile ilgili olmalıdır)
4- Başvuru Dosyası Kontrol Listesi
5- Çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalar için; 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik" gereği hayvanlara bir prosedür uygulanacak ise ilgili Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış izin belgesi***Önemli not:  
İstenilen belgeler online olarak dusam@dicle.edu.tr adresine gönderildikten sonra imzalı matbu şekilde DÜHADEK Sekreterliğine teslim edilmelidir. 
Sadece online ortamda gönderilen dosyalar kabul edilmeyecektir.
Başvuru sırasında eksik evrak ve eksik imza olan proje başvuru dosyası, DÜHADEK sekreteri tarafından alınmayacaktır, değerlendirilmeye alınmayacaktır.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Başvuru Dosyası Kontrol Listesiİndir
Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlarİndir
EK DOKU TALEBİ ÖRNEK DİLEKÇEİndir
Etik Kurul Başvuru Formuİndir