Çiftlik Hayvanları ile Çalışacak Araştırıcılar İçinHADYEK’e yapılacak her başvuru önerisinde aşağıdaki bilgilerin olması zorunludur.

        Proje adı

        Proje yürütücüsü ve diğer araştırmacıların isimleri

        Başvuru tarihi

        Prosedürün yapılacağı yer ve süresi

        Hayvan sayısı, hayvan türü, yaşı ve hayvan üzerinde yapılacak olan prosedürler

        Herkesin anlayabileceği ve günlük dile yazılmış proje özeti eki

        Çiftlik hayvanlarında çalışacak araştırıcılar, yukarıda belirtilen hususları içeren dilekçelerine ek olarak Tarım Bakanlığı'ndan alacakları izin belgelerini eklemelidir.