Tarihçe

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

hakkında

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 10 Ocak 1983 tarihinde kurulmuştur. Enstitü'nün amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun amaç ve ilkelerine uygun olarak Dicle Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Eğitimini yürütmektir.

        Yukarıda belirtilen organizasyon yönetmeliği. 5 inci maddenin (c) bendine göre Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Bölümleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlıdır.

         Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  Tıp Fakültesine 15,  Diş Hekimliği Fakülteside,6 Veteriner Fakülteside 6,Beden Eğitimi -Spor Yüksek Okulunda 1, Ezacılık Fakültesinde 1,bağlı olmak üzere toplam 29 Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Farmasötik Kimya Uzaktan Eğitimi ve Enstitümüz bünyesinde açılan Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı ile.

         Şubat 1983 - Mart 2018 tarihleri ​​arasında Enstitümüzden toplam 332 Doktora öğrencisi, 142 Tezli Yüksek Lisans Programı ve 120 Tezsiz Program öğrencisi mezun olmuştur.

         Şu anda Enstitümüzde 215 Doktora, 133 Tezli Yüksek Lisans ve 47 Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 395 öğrenci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.