Doktora Formları

 

 

Elektronik Ortam Formları (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

Doktora Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-523 )

Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağ ı   (FRM-524  )  
Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-525)
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağ ı (FRM-526 )Kayıt ve Ders Dönemi Formları

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu  (FRM-332 )

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333 )

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338 )

Seminer Katılımcı İmza Tutanağı

Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044 )

Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036 )

Ders Bildirim Formu

Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

Özel Öğrenci Başvuru Form u

Sınav Sonuç Formu

Yatay Geçiş Başvuru Form u

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Form u

Öğrenime Ara İzni Öneri Formu (Kayıt Dondurma )

Ders Muafiyet Formu (FRM-044) 
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (FRM-353)

 

                  

Doktora Yeterlik Formlar ı

Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu (FRM-355 )

Yeterlik Sınav Sonucu Formu (FRM-356 )

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347 )

 

 

Tez İzleme Komitesi Formları

Tez İzleme Komitesi Öneri  Formu (FRM-357)

Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu (FRM-358 )

Tez Konusu Önerisi Sınav Sonuç Formu (FRM-359)

İkinci Tez Danışmanı Talep Formu (FRM-334 )

Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı (FRM-360 )

Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Teklifi Formu (FRM-364)

Tez Başlığı Değişiklik Formu (FRM-457)

Lisansüstü Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM-336)

 

Te z Savunma Sınavı Başvuru Formları  

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu  (FRM-343)

Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (FRM-361)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344 )

Beyan

Tez Teslimi İlk Kontrol Formu

 

Tez Savunma Sınav Formları

Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (FRM-458)

Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu (FRM-345 )

Doktora Tez Değerlendirme Formu (FRM-362 )

Tez Savunma Sınav Sonuç Formu (FRM-363)

Jüri Tez intihal Formu (FRM-339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347 )

 

 

Tez Teslim Formlar ı

Tez intihal Formu (FRM-340)

Tez Teslimi Danışman Onay Formu (FRM-348)

Tez Onay Sayfası

Mezuniyet-İlişik Kesme Form u

Tez Teslim Son Kontrol Formu

Yayın Yayımlama İzin Belgesi

Yeni Mezun Anket Formu

 

Tez Yazım Şablonları

Tez Kapak Sayfası Şablonu

Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

Özgeçmiş Şablonu