İş Akış Şemaları


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
10-Avans Açma İş Akış Şemasıİndir
11-Avans Kapatma İş Akış Şemasıİndir
12-Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı İş Akış Şemasıİndir
13-Taşınırların Muhafaza Süreci Ve Takibi İş Akış Şemasıİndir
14-Taşınır Yıl Sonu İşlemleri Süreci İş Akış Şemasıİndir
15-Hurdaya Ayırma Süreci İş Akış Şemasıİndir
16-Yıllık Faaliyet Raporu İş Akış Şemasıİndir
17-Evrak Kayıt -Gelen-Giden Evrak İş Akış Şemasıİndir
18-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şemasıİndir
19-Personel İzin Rapor Bildirim Takibi İş Akışİndir
1-Hukuk Birimi -Ceza-Dava-Hukuk-Dava-İdari-Dava İş Akış Şemalarıİndir
20-Arşiv İş Akış Şemasıİndir
21-Ödenek Takibi İş Akış Şemasıİndir
22-Web Sayfası İş Akış Şemasıİndir
2-Hukuki Görüş İş Akış Şemasıİndir
3-Üniversitemize-Açılan-Davalarda-İş-Akış-Şemasıİndir
4-Ceza Soruşturmasi Akademik Personel İş Akış Şemasıİndir
5-Ceza Soruşturmasi İdari Personel İş Akış Şemasıİndir
6-Disiplin Soruşturması Akademik ve İdari Personel İş Akış Şemasıİndir
7-Üniversite Aleyhine Açılan İcra Takibi İş Akış Şemasıİndir
8-Üniversite Tarafindan Açılan İcra Takibi İş Akış Şemasıİndir
9-Avukatlik Vekalet Ve Mahkeme Ödemeleri İş Akış Şemasıİndir