İş Akış Şemaları


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
12/5/202210-Avans Açma İş Akış Şemasıİndir
12/5/202211-Avans Kapatma İş Akış Şemasıİndir
12/5/202212-Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı İş Akış Şemasıİndir
12/5/202213-Taşınırların Muhafaza Süreci Ve Takibi İş Akış Şemasıİndir
12/5/202214-Taşınır Yıl Sonu İşlemleri Süreci İş Akış Şemasıİndir
12/5/202215-Hurdaya Ayırma Süreci İş Akış Şemasıİndir
12/5/202216-Yıllık Faaliyet Raporu İş Akış Şemasıİndir
12/5/202217-Evrak Kayıt -Gelen-Giden Evrak İş Akış Şemasıİndir
12/5/202218-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şemasıİndir
12/5/202219-Personel İzin Rapor Bildirim Takibi İş Akışİndir
12/5/20221-Hukuk Birimi -Ceza-Dava-Hukuk-Dava-İdari-Dava İş Akış Şemalarıİndir
12/5/202220-Arşiv İş Akış Şemasıİndir
12/5/202221-Ödenek Takibi İş Akış Şemasıİndir
12/5/202222-Web Sayfası İş Akış Şemasıİndir
12/5/20222-Hukuki Görüş İş Akış Şemasıİndir
12/5/20223-Üniversitemize-Açılan-Davalarda-İş-Akış-Şemasıİndir
12/5/20224-Ceza Soruşturmasi Akademik Personel İş Akış Şemasıİndir
12/5/20225-Ceza Soruşturmasi İdari Personel İş Akış Şemasıİndir
12/5/20226-Disiplin Soruşturması Akademik ve İdari Personel İş Akış Şemasıİndir
12/5/20227-Üniversite Aleyhine Açılan İcra Takibi İş Akış Şemasıİndir
12/5/20228-Üniversite Tarafindan Açılan İcra Takibi İş Akış Şemasıİndir
12/5/20229-Avukatlik Vekalet Ve Mahkeme Ödemeleri İş Akış Şemasıİndir