Personel Disiplin Soruşturması Gerekli BelgelerPersonel Disiplin Soruşturması Gerekli Belgeler

 Belge Adı

 Soruşturma Emri

İndir

 Soruşturma Hazırlık Tutanağı

İndir

 Şikayetçi İfade Tutanağı

İndir

 İfadeye Çağrı Yazısı

İndir

 İfade Tutanağı (şüpheli için)

İndir

 İfade Tutanağı (tanıklar için)

İndir

 Disiplin ve Başarı Durumu Araştırması

İndir

 Ek Süre Talep Yazısı

İndir

 Ek Süre Onay ve Bildirim Yazısı

İndir

 Elden Tebliğler İçin Tebliğ Tutanağı

İndir

 Soruşturma Raporu

İndir

 Üst Yazı

İndir

 Dizi Pusulası

İndir

 Savunma İsteme Yazısı

İndir

 Kınama Yerine Uyarma Alt Cezası Örneği

İndir

 İndirimsiz Kınama Cezası Bildirim Örneği

İndir

 Disiplin Kurulunca Aylıktan Kesme Alt Cezası Bildirim Örneği

İndir

 İndirimsiz Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Bildirim Yazısı.

İndir

 Tekerrür Sonucu Artırılan Ceza Bildirim Yazısı

İndir


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI GEREKLİ BELGELER -----( Listenin Tümünü İndir )-----İndir