PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TEDBİRLER

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK  TEDBİRLER

- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında Üniversitemizde  dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci devam etmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek üzere birtakım tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda;

·         İşitme engelli öğrencilerimiz için ders içeriklerinin metin olarak da sağlanması, ders anlatımlarının mümkünse alt yazılı olarak da verilmesi, ders içeriğinin önceden metin olarak sisteme yüklenmesi, öğretim elemanının ekranda görünmesinin sağlanması;

·         Görme engelli öğrencilerimiz için sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılması, görsel içeriklerin, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenmesi gibi tedbirler değerlendirilmelidir.

·         Üniversitemizde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler ve engel gruplarına ilişkin bilgiler sınav tarihinden önce hatırlatma amaçlı öğretim elemanlarına bildirilmelidir.

-Aşağıdaki tabloda engel gruplarına yönelik sınav uygulamaları yer almaktadır. Tüm öğretim elemanlarının tabloyu dikkate almaları önemle rica olunur.

          Bilgi için; engellilerbirimi@dicle.edu.tr                        

Tablo: Engel grubuna yönelik sınav uygulamaları

Engel Grubu

Sınav uygulaması

 (Arasınav/Yarıyıl Sonu Sınavı /Bütünleme Sınavı /Tek Ders Sınavı /Mazeret Sınavı)

(Araştıma ödevi /online sınav )

 

 

 

 

 

 

Görme engeli olan öğrenciler

-Öğrenciye verilen ödev vb. uygulamalar en az 14 punto yazı karakterinde yazılmış olmalıdır.

 

-Öğrenciye şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı ödevler verilmemelidir.

 

-Ödevleri okumada zorluk çeken görme engelli öğrencilere, talep etmeleri halinde  okuyucu ve yazıcı  hizmeti verilmelidir.

-Ödevleri okuyabilecek durumda olan görme öğrencilere sınavların online yapılması durumunda ek süre verilmelidir.

Ortopedik engeli olan öğrenciler

 - Sınavların online yapılması durumunda öğrenciye ek süre verilmelidir.

Diğer engeli olan öğrenciler

- Sınavların online yapılması durumunda öğrenciye ek süre verilmelidir.

İşitme engeli olan öğrenciler

- Sınavların online yapılması durumunda öğrenciye ek süre verilmelidir.

 

                                                                                      Prof. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN

                                                                             Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü