ENGELSİZ AMİDA HÖYÜK VE ARTUKLU SARAYI GEZİSİ

ENGELSİZ AMİDA HÖYÜK VE ARTUKLU SARAYI GEZİSİ

18.03.2021

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından  özel gereksinimli bireyler ve  pandemiden dolayı tarihi alanları gezemeyenler için Sur ilçesinde bulunan ve "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük ve Artuklu Sarayına engelsiz gezisi düzenlendi. Konuşmacı olarak Prof .Dr. İrfan YILDIZ ve Araştırma Merkezi Müdürü  Prof. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN’in yer aldığı etkinliğe , akademisyenler, engelli dernek temsilcileri, dernek üyeleri, özel gereksinimli öğrenciler ve Topluma hizmet Dersini alan öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Prof. Dr. İrfan YILDIZ resimleri görme engelli katılımcılar için betimleyerek anlattı. İşaret dili Eğitmeni Tuba SANLI ERSÖZ ise konuşma metinlerini işitme engelli katılımcılar için işret diline çevirdi.

Online ve canlı olarak yayınlanan etkinlikte Prof. Dr. İrfan YILDIZ, Diyarbakır'ın tarihi merkez Sur ilçesinde "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te yürütülen arkeolojik kazılarda 1800 yıllık olduğu değerlendirilen su kanalları ve kalorifer sistemi ile yaklaşık 1700 yıllık mezar odalarının ve taşınır kültür varlıklarının (sikkeler, mühürler, taşlar ve seramikler) bulunduğunu ve Artuklu Sarayı`nın Artuklu hükümdarı Nasırüddin Mahmud tarafından 1200-1220 yıllarında inşa edildiğini ve Nasırüddin Mahmud`un Diyarbakır`da birçok eser inşa ettiğini dile getirdi. Artuklu Sarayı'nın sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El-Cezeri'nin yaşadığı yer olduğunu ve Amida Höyük`ün Diyarbakır`ın kalbi konumunda olduğunu dile getiren Yıldız, höyüğün kentin turizmi açısından önemli bir yere sahip bulunduğunu vurguladı.

Araştırma Merkezi Müdürü  Prof. Dr. Reyhan GÜL GÜVEN ise, “Araştırma Merkezinin Üniversitemizde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin akademik ve toplumsal hayata katılımlarında fırsat eşitliği yaratmak ve kampüsümüzü eğitim, fiziksel ve sosyo-kültürel alanda   engelsiz bir yaşam alanı haline getirmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. “Eğitim her engeli aşar” ve  “Toplumsal sorumluluk” ilkelerini  benimseyen Merkezimiz; iç ve dış paydaşlar (kamu kurum- kuruluşları ve sivil toplum örgütleri )ile işbirliği içinde olup özel gereksinimli bireylerin sorunlarını belirleyerek, gerekli düzenlemelerin yapılması ve engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için çaba sarf etmektedir. Bu kapsamda düzenlediğimiz “Engelsiz Amida Höyük ve Artuklu Sarayı gezisi “ etkinliğini düzenlememizdeki öncelikli temel amacımız engelli bireylerin ve pandemiden dolayı tarihi alanları gezemeyenlerin tarihe engelsiz ulaşabilmesidir. Önümüzdeki süreçte de bilgiye ve tarihi mekanlara erişilebilirlik kapsamında Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde engelsiz gezi programlarımız, eğitim atölyelerimiz ve sosyal kaynaştırma etkinliklerimiz  devam edecektir.” şeklinde konuştu.


Fotoğraf Galerisi