İletişim

Tel: 0-412-241 10 00
Dahili
Müdür   :                  2968
Müdür Yardımcısı: 2969
Şube Müdürü:        8037
Veteriner Hekim:   2995
Memur                :   2996
Teknik Servis      :   2997
Güvenlik             :   2998