misyon

Mevlana Depğişim  Programı kapsamında ikili anlaşma sayılarının artırılması, alınan proje bütçeleri ile azami sayıda personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirilmesi ve bütçenin en üst düzeyde kullanılması, Yükseköğretim Kurumu ile eşgüdümlü çalışma sayesinde Mevlana Programının Dicle Üniversitesinde etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır.