İlahiyat Fakültesi Dergisi

Uluslararası alan indekslerinde taranan fakülte dergimiz Dergipark sistemi üzerinden makale kabulüne başlamıştır.

 

 

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999 yılından itibaren yayın hayatına devam eden yılda iki sayı olarak yayımlanan Uluslararası Hakemli dergidir. Dergimiz yirmi üç yıldır bazı dönemlerde ufak aksamalar olmasına rağmen her yıl iki sayı olarak yayımlanmaktadır. 2017’nin ikinci sayısından itibaren Dicle İlahiyat Dergisi ismini almıştır.

“Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı; Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık; İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi” gibi dinî araştırmalar alanında hazırlanan akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. İlahiyatın tüm alanlarına hitap eden dergi yüzlerce makaleyi içermesiyle kolektif bir emeğin ürünüdür. Yirmi üç yıllık süreçte dergiye katkı sağlayan akademik ve idari personelin payı büyüktür.  Ayrıca yazarların ve karşılık beklemeksizin değerlendirmelerini yazan hakemlerin katkıları da unutulamaz. Kendilerine emeklerinden dolayı dergi ekibi olarak teşekkür ediyoruz.  

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren ekip olarak dergi editörlüğünü sürdürmekteyiz. Bu tarihten itibaren daha önce aksayan yönler tekrardan ele alınarak sayılar daha düzenli ve zamanında çıkması sağlandı. Daha sonra da Dergipark sistemine entegre edilmesi sağlandı. Ayrıca ulusal ve uluslararası indekslerde taranması için teşebbüslerde bulunuldu.

2022’nin başlarından itibaren Dergipark üzerinden https://dergipark.org.tr/tr/pub/dicd adresinde yayımlanmaya başlamıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası endekslerde taranması için yapılan başvurular sonuç vermeye başlamıştır: Dergimiz, INDEX COPERNICUS, SOBIAD ve TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, AKADEMİC RESOURCE İNDEX gibi indekslerde taranmaktadır. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dicd/indexes

Son olarak, fakülte dergimiz ile ilgili tüm taleplerimizi memnuniyetle yerine getiren dekanımız Prof. Dr. H. Musa BAĞCI hocamıza dergi ekibi olarak teşekkür ederiz.

 

 

 

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. H. Musa BAĞCIBAŞ EDİTÖR

Prof. Dr. Hayreddin KIZIL

EDİTÖRLER KURULU

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah CENGİZ

Dr. Öğretim Üyesi Üsame BOZKURT

Arş. Gör. Faruk EVRENK

Dr. Arş. Gör. Alaattin TEKİN

Dr. Arş. Gör. Ömer Günan

Dr. Arş. Gör. Abdulmelik İBRAHİMOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Abdulkerim ÖNER

Mizanpaj & Tasarım

Dr. Öğretim Üyesi Üsame BOZKURT

 

Yayın Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Metin BOZAN

Prof. Dr. Mehmet BİLEN

Prof. Dr. Canan SEYFELİ

Prof. Dr. M. Cevat ERGİN

Prof. Dr. Abdürrahim ALKIŞ

Doç. Dr. Necmi DERİN

Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN

Doç. Dr. Hacı ÖNEN

Doç. Dr. İhsan AKAY

Dr. Öğr. Üyesi Abdusamet KAYA

Prof. Dr. Abdallah Ibrahim Abdel-Halim Zaid ALKİLANİ

Dr. Öğr. Üyesi Azad Said SEMU

Dr. Öğr. Üyesi Âmad Kazım Muhammed SALİH


 

Alan Editörleri

Temel İslam Bilimleri Alan Editörleri

Hadis- Dr. Öğretim Üyesi Taner KARASU

İslam Hukuku- Dr. Öğretim Üyesi İmran Hüseyin ÇELİK

Tefsir- Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ZAMUR

Arapça- Arş. Gör. Cennet ASANA

Kelam- Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ

Tasavvuf- Dr. Arş. Gör. Abdulmelik İBRAHİMOĞLU

Kıraat ve Kur’an-ı Kerim- Dr. Öğretim Üyesi Lokman ŞAN

Mezhepler Tarihi- Dr. Öğr. Üyesi Halide Rümeysa KÜÇÜKÖNER

 

İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü Alan Editörleri

Dr. Arş. Gör. Sacide AKCAN

Dr. Arş. Gör. Ömer GÜNAN

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Alan Editörleri

Din Felsefesi- Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören BAYAM

Din Eğitimi- Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÖZKAN

Din Sosyolojisi- Arş. Gör. Faruk EVRENK

Dinler Tarihi- Arş. Gör. Dilek Özbey TAN

Mantık- Dr. Arş. Gör. Alaattin TEKİN

İslam Felsefesi- Arş. Gör. Ahmet PEKAYDIN

Din Psikolojisi- Arş. Gör. Merve ZEYBEL

 

Tarih Alan Editörü

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah CENGİZ

 

Kitap Kritiği Alan Editörü

Uzm. Mevlüt UZUT

Dil Alan Editörleri (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan CANPOLAT

Dr. Öğr. Üyesi M. Muhammed NASSAN

 

Dil Alan Editörleri (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Esra ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören BAYAM

Dr. Öğr. Üyesi Halide Rümeysa KÜÇÜKÖNER

Arş. Gör. Faruk EVRENK

YAYIN İLKELERİ

1- Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli akademik bir dergidir.

2- Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar verir.

3- Dergide telif, tercüme (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap ve sempozyum değerlendirmeleri vb. bilimsel çalışmalar yayımlanır. Tercümelere ayrılan yer, derginin toplam sayfa sayısının ½’sini geçemez.

4- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır.

5- Yazıların ana başlıktan sonraki kısmına İngilizce başlık; 100-150 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet; en fazla beşer kelime olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ve makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren kaynakça eklenmelidir.

6- Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

7- Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir. Yayın ve yazım ilkelerine uyan yazılar, editörün ön incelemesinden sonra konunun uzmanı üç hakeme gönderilir.

8- Yazının gönderildiği her üç hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yazı yayımlanır. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayımlanmaz. İki hakem olumlu, biri olumsuz görüş belirtirse, yazı hakkında verilen olumsuz raporun içeriği dikkate alınarak yazardan yazıyı düzeltmesi istenir ve yazı yayınlanır.

9- Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında "düzeltmelerden sonra yayımlanabilir" görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı editör tarafından kontrol edilerek son karar verilir.

10- Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.

11- Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.

12- Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir.

13- Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara, makalesinin bulunduğu dergiden beş adet gönderilir.

14- Yayımlanan çalışmanın bilimsel, hukuki ve diğer her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.

15- Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisine aittir.

16- Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Yayın Kuruluna aittir.

17- Yayımlanması istenen yazılar aşağıda belirtilen e-posta adresine "ekli word belgesi" olarak gönderilmelidir.

e-posta:
dicleilahiyatdergisi@gmail.com


Yazışma Adresi

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kampüs DiyarbakırYAZIM İLKELERİ

1- Dergimize gönderilen yazılar, PC Microsoft Office Word (en az Office 2000 sürümü) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazıların bütün ekleriyle birlikte dergi formatında toplam 35 sayfayı aşmaması tercih edilir.

2- Makale ile birlikte yazar/çevirmen’e ait iletişim bilgileri de e-postaya eklenmelidir.

3- Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı, özetler 100-150 kelimeyi geçmemeli ve 7 punto Verdana fontu ile yazılmalı; makalenin ismi Türkçe ve İngilizce olarak da yazılmalıdır. Ayrıca 5-6 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler verilmelidir.

4- Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

5- Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak resmi JPEG formatında eklenmelidir.

6- Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 4,5 cm, sağdan 4,5 cm, üstten 5,4 cm ve alttan 5,4 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

7- Yazı biçimi: Metin kısmı Palatino Linotype yazı tipi, 10 nk ve başlıklar bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı tam 14 nk satır aralıkla, dipnotlar ise tam 11 nk satır aralıkla ve metinle aynı yazı tipinde 8 nk ile yazılmalıdır. Arapça metinlerde Traditional Arabic yazı tipi kullanılmalıdır.

8- Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

a. Kitap: Basılmış eser; yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın, yayınevi, kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası.

Tek yazarlı: Osman Aydınlı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hititkitap Hay., Ankara 2008, s. 20.

Çok yazarlı: İsmail E. Erunsal ve diğerleri, İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu- 1, İSAM Yay., İstanbul 2008.

Derleme: Kenan Çağan (edit.), İdeoloji, Hece Yay., Ankara 2008.

Çeviri: Mevlana Ebu Said Muhammed Hadimî, Berîka, çev.: Bedrettin Çetiner, Kahraman Yay., İstanbul 2000, c. 1, s. 10.

b. Tez Örnek: Mahmut Erol Kılıç, Muhyiddin İbnu'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri: Vücûd ve Merâtibu'l-Vücûd, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995, s. 51.

c. Yazma eser: Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası.

Örnek: Mehmed Emin Tokadî, Şerh-i Kelimât-ı Hâcegân, Millet Ktp., Ali Emîrî-Şeriyye, no: 832, vr. 18a.

d. Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalıdır.

Örnek: Buharî, İman 1.

e. Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfası

Telif makale örnek: O. Nuri Küçük, "Zaman Düşüncesinin Tasavvufî Açılımı", Tasavvuf, Ankara 2002, c. 5, sayı: 9, s. 221.

Çeviri makale örnek: Hamid Algar, "İlk Dönem Nakşbendî Geleneğinde İbnü'l-Arabî'nin Düşüncelerinin İzleri", çev.: Salih Akdemir, İslâmî Araştırmalar, Ankara 1991, c. 5, sayı: 1, s. 20.

f. Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

g. Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, birden çok cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır.

Örnek: Kuşeyrî, er-Risale, s. 21.

h. Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

i. Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır.

j. Ayetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sure adı, sure no/ayet no) sırasına göre verilmelidir.

Örnek: el-Bakara, 2/10.

k. İnternet kaynakları:

İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

Örnek: http://www.freeminds.org/ts3/km368.tif (erişim: 05.05.2008)

l. Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.9- Dergimizde kullanılan bazı genel kısaltmalar

Adı geçen eser : age

Adı geçen makale : agm

Aleyhi's-selam : (s)

Araştırma Görevlisi : Arş. Gör.

Aynı müellif : a.mlf.

Bakınız : bk.

Baskı : bs.

Celle celalühu : (cc)

Cilt : c.

Çeviren : çev.:

Editör : edit.:

Hadis numarası : h.no:

Hazırlayan : haz.:

Hazreti : Hz.

Hicrî : H.

Karşılaştırınız : krş.

Kütüphane : Ktp.

Mektup numarası : m.no:

Miladî : M.

Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi : İA

Numara : no:

Ölümü : ö.

Sadeleştiren : sad.:

Sayfa : s.

Sayfadan sayfaya : ss.

Sayı : sayı:

Tahkik : tahk.:

Tarihsiz : ts.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi : DİA

Üniversite : Ü.

Varak : vr.

Ve benzeri : vb.

Ve devamı : vd.

Yardımcı : Yrd.

Yayın yeri yok : yy.

Yayınevi, yayınları : Yay

 

 

 

 

 

 

 


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
9/29/20212019-2 Dicle İlahiyat Dergisi Tam Sayıİndir
9/29/20212020-1 DİD DİCLE İLAHİYAT DERGİSİİndir
10/11/2022DİCLE İLAHİYAT DERGİSİ 2017-2 sayısıİndir
12/3/2021Dicle İlahiyat Dergisi 2020-2 tam sayıİndir
1/22/2022dicle ilahiyat dergisi 2021-1 tam sayıİndir
8/18/2021DİD-2018-Sayı 1İndir
8/18/2021DİD-2018-Sayı 2İndir
5/1/2021DİD-2019-Sayı 1İndir
4/12/2021DÜİFD-2000 Yılı Cilt 2İndir
4/12/2021DÜİFD-2001 Yılı Cilt 3 Sayı 2İndir
4/12/2021DÜİFD-2002 Yılı Cilt 4 Sayı 1İndir
4/12/2021DÜİFD-2002 Yılı Cilt 4 Sayı 2İndir
4/12/2021DÜİFD-2003 Yılı Cilt 5 Sayı 1İndir
4/12/2021DÜİFD-2003 Yılı Cilt 5 Sayı 2İndir
4/12/2021DÜİFD-2004 Yılı Cilt 6 Sayı 1İndir
4/12/2021DÜİFD-2004 Yılı Cilt 6 Sayı 2İndir
4/12/2021DÜİFD-2005 Yılı Cilt 7 Sayı 1İndir
4/12/2021DÜİFD-2005 Yılı Cilt 7 Sayı 2İndir
4/12/2021DÜİFD-2006 Yılı Cilt 7 Sayı 2İndir
4/12/2021DÜİFD-2006 Yılı Cilt 8 Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2007-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2007-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2008-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2008-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2009-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2009-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2010-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2010-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2011-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2011-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2012-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2012-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2013-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2013-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2014-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2014-Sayı 2İndir
2/8/2021DÜİFD-2015-Sayı 1İndir
2/8/2021DÜİFD-2015-Sayı 2İndir
8/18/2021DÜİFD-2016-Sayı 1İndir
8/18/2021DÜİFD-2016-Sayı 2İndir
8/18/2021DÜİFD-2017-Sayı 1İndir