Misyon Vizyon

Misyon


Dicle Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü kuruluş amacı doğrultusunda belirlenmiş olan misyonu, Dicle Üniversitesi’nde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren olay ve gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek, üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bilimsel gelişmeleri duyurmak, Dicle Üniversitesi’nin öğrenci ve öğretim üyelerine üniversitenin işleyişinin, fiziki yapısının, olanaklarının, faaliyetlerinin etkin bir biçimde tanıtımını gerçekleştirmek, program organizasyonlarına ve faaliyetlere destek vermek, basında ve kamuoyunda gelişen olaylarda Dicle Üniversitesi’nin bakış açısını zamanında ve en doğru şekilde sunmak, basın ve yayın organlarında çıkan ve Dicle Üniversitesi’ni ilgilendiren haberler konusunda üniversite yönetimini bilgilendirmektir. 


Vizyon 


Vizyonumuz, Dicle Üniversitesi’nin ülke düzeyinde en çok tercih edilen, uluslararası düzeyde de en çok tanınan üniversiteler arasında olmasını sağlamak amacıyla etkin bir tanıtım programı yapmak, ulusal ve uluslararası platformda doğru, hızlı, güncel, etkin bilgi akışını sağlamak, hizmet ve eğitim alanlarında yapılan çalışmalar ile gelişen olayları, her türlü iletişim aracını kullanarak dünyada, ülkemizde ve Üniversite içerisinde, en iyi biçimde, zamanında ve doğru bir biçimde duyurmaktır.