MUAYENE KABUL KOMİSYONU

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Adı ve Soyadı

Unvanı

Komisyondaki Görevi

ROJAN GÜMÜŞ

DOÇ.DR.

Başkan

AHMET TANRIKULU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Üye

AHMET YİĞİT

VHKİ

Üye