İdari Yapı

İDARİ PERSONEL

Adı Soyadı

Ünvanı

Çalıştığı Birim

Dahili Tel

e- mail

Mehmet HANOĞLU

Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekreterliği

7504

mhanoglu@dicle.edu.tr

Bircan YURGİDEN

Büro Personeli

Özel Kalem

7500

yurgidenbircan@gmail.com

Mesude ER

Şef

Personel ve Yazı İşleri

7511

mer@dicle.edu.tr

Yaşar BULUÇER

Şef

Öğrenci İşleri

7514

gulengozler21@hotmail.com

Mehmet Hatip SAATÇİOĞLU

VHKİ

Bölüm Sekreteri

7504

mhatip@dicle.edu.tr

Ahmet YİĞİT

VHKİ

Taşınır Kayıt Kontrol /Satın Alma

7515

ahmetyigit21@hotmail.com

Abdulhakim KARADENİZ

Mühendis

Web - Bilişim

7515

hakimtw@gmail.com

Süleyman ALYAMAÇ

Teknisyen

Teknik İşler Birimi

7504

 

Öztürk ERDOĞAN

Teknisyen Yardımcısı

Teknik İşler Birimi

7514

 

Zühal KESKİN

Hemşire

Eğitim Hemşiresi

7518

zühra@mynet.com

Davut VARIŞ

Temizlik Elemanı

A Blok /Derslikler

7504

 

Yusuf YAVUZ

Temizlik Elemanı

A Blok /Derslikler

7504

 

Fevzi KAÇAN

Temizlik Elemanı

B Blok / Derslikler

7504