TÜBİTAK Etkinlik Düzenleme Destekleri

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı başlatılmıştır. Destek Programı ve bilim merkezleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye https://bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 4004 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:

•    En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

•    Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

 

4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı; lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

 

4005 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

 

Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

Doktora derecesine sahip olmak,

Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

 

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

 

4007 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

 

Proje Yürütücüsü Olma Koşulları:

 

Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak

Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,

Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak, (Kadrosu MEB’e bağlı kurum/kuruluşlarda olan öğretmenler, ancak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütücü olarak görevlendirilebilir.)