Kurullar

    YÖNETİM KURULU

   Prof. Dr. Feyyaz DURAP

   Prof. Dr. Muzaffer DENLİ

   Prof. Dr. Vedat Veli ÇAY

   Prof. Dr. Hüseyin KARATAŞ

   Prof. Dr. Murat AYDEMİR

   Doç. Dr. Fesih AKTAR

   Doç. Dr. Aytaç COŞKUN

                              

      DANIŞMA KURULU

   Prof. Dr. Muhammet Ali KAPLAN                   

   Prof. Dr. Aydın KETANİ   

   Prof. Dr. Kemal AKKILIÇ 

   Prof. Dr. Erdal ÖZBEK       

   Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR 

   Öğr. Gör. Dr. Heybet KILIÇ         

   Arş. Gör. Dr. Ömer ŞİMŞEK