Kurullar

    YÖNETİM KURULU

   Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN

   Prof. Dr. Muzaffer DENLİ

   Prof. Dr. Mehmet Zulkif AKDAĞ

   Prof. Dr. Hüseyin KARATAŞ

   Prof. Dr. Murat AYDEMİR

   Doç. Dr. Fesih AKTAR

   Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem MERMUTLUOĞLU

                              

      DANIŞMA KURULU

    Prof. Dr. Muhammet Ali KAPLAN                   

   Prof. Dr. Aydın KETANİ   

   Prof. Dr. Kemal AKKILIÇ 

   Doç. Dr. Erdal ÖZBEK       

   Doç. Dr. Cezmi KAYA

   Öğr. Gör. Dr. Heybet KILIÇ         

   Arş. Gör. Dr. Ömer ŞİMŞEK