MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA mRNA PROJESİ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENDİ


19.04.2021


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Arş.Gör. Fidel Demir ‘in Proje yürütücüsü olduğu danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu ve Doç.Dr. Sevgi İrtegün Kandemir’ in üstlendiği ''Fingolimod ve Glatiramer asetat kullanan ile koruyucu ilaç kullanmayan multiple skleroz hastalarında SOCS1, SOCS3, STAT3 ve STAT6  genlerinin mRNA düzeyleri ile IL-13 ve IL-22 sitokin düzeylerinin  hastalık aktivitesi, prognoz ve tedaviye yanıt üzerine olan etkilerinin araştırılması '' projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi. Nöroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fidel Demir’ in aynı zamanda uzmanlık tezi olan bu çalışmanın Üniversitemizin Nöroloji Anabilim Dalında uzmanlık tezi olarak sunulan ve TÜBİTAK tarafından proje kapsamında desteklenen ilk uzmanlık tezidir.

Fotoğraf Galerisi