DİCLE ÜVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI

YARBAKIR ANNELERİ’NİN HUZUR ARAYIŞI”

 SEMPOZYUMU

10 Mayıs 2024

Sur/Diyarbakır

Değerli Araştırmacılar,

Diyarbakır Anneleri, bir toplumsal tavır, kadın hareketi ve protest bir duruş olarak 2019 yılından beri Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde yer alan toplumsal bir olgudur.  Anne hasretini, şefkatini, merhametini, masumiyetini; aile bağlarını ve yuva sıcaklığını esas alan Diyarbakır Anneleri inisiyatifi, 40 yılı aşkındır Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde akan kan ve gözyaşını sivil yöntemlerle durdurmayı amaçlamaktadır. Ailesinden bir şekilde koparılarak eline silah verilen yavrularını, tuttukları barışçıl evlat nöbetiyle kurtarmaya çalışan bu kahraman annelerin talepleri, ihtiyaçları, mücadeleleri ve bir toplumsal olgu olarak sosyal bütünleşme katkısının akademik zeminde tartışılması önem arz etmektedir.

 “Diyarbakır Anneleri" girişimi sivil itaatsizliği esas alan, barışı amaçlayan ve aileyi de  kapsayan bir toplumsal harekettir. Bu özellikleri açısından dünyada benzeri bulunmayan bir kadın örgütlenmesidir. Diyarbakır’la anılıyor olsa da coğrafi ve sosyolojik bağlamda bu kenti aşan, ulusallaşan ve hatta uluslararası boyut kazanan bir girişimdir. Kadınların haklarını, özgürlüklerini, eşitlik ve sosyal katılım taleplerini konu alan kadın örgütlenmelerine ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde rastlanmaktadır. Ancak anne-evlat, aile-çocuk hasretini, vuslatını; ailenin bütünlüğü ve annelik sıfatı üzerinden toplumsal bütünleşmeyi amaçlayan bir kadın örgütlenmesi, ilk defa “Diyarbakır Anneleri” tarafından başarılmıştır.

Çeşitli şekillerde kandırılarak veya kaçırılarak ailelerinden koparılan çocukların, gençlerin anneleri başta olmak üzere, aile ölçeğinde sürdürülen evlat nöbetinde 1440 gün  geride kaldı. Halen 362 annenin/ailenin iştirak ettiği Diyarbakır Anneleri’nin  evlat nöbeti, başladığı yer olan Diyarbakır’ı aşarak bölgenin diğer illeri başta olmak üzere İzmir’den Berlin’e kadar yayılmış bulunmaktadır. Bu girişim nedeniyle şimdiye kadar 45 çocuk/genç ailesine kavuşmuştur. Diyarbakır Anneleri’nin cesur, insani ve barışçıl girişimi, evlat hasreti çeken diğer aileler için de umut ve ilham kaynağı olmaktadır.

 

Uluslararası “Diyarbakır Anneleri’nin Huzur Arayışı” Sempozyumu’nda; Diyarbakır Anneleri ve evlat nöbeti ailelerinin toplumsal bütünleşme, aile içi dayanışma, kadının toplumsal rolü ve statüsü, bölge özelinde dezavantajlı sosyal konumda olan kadınların özneleşme süreci, kadının kamusal görünürlüğü ve sosyal katılımı, annelik olgusunun toplumsal gücü, anne-baba-aile aktivizmi, kadının siyasal katılımı, sivil itaatsizliğin yeni formları ve daha birçok açıdan ele alınması hedeflenmektedir. Diyarbakır Anneleri ve evlat nöbeti ailelerinin davalarına ve sorunlarına dikkat çekilecek olan sempozyumda saygıdeğer bilim insanları, araştırmacılar, sanatçılar ile basın mensuplarının sunumları ve bildirilerinin literatüre değerli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

                                 Düzenleme Kurulu Adına