Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Vizyonumuz

İletişim eğitimi alanında uluslararası standartlara uygun, lisans ve lisansüstü düzeyde alanında yenilikçi bakış açısıyla ön plana çıkan, öğrenme odaklı ve yaratıcılığı destekleyen iyi iletişimciler yetiştiren saygın, nitelikli ve uluslararası düzeyde kabul gören bir fakülte olmak.


Temel Değerlerimiz

*Bilimsel özgürlüğü önemseyen

 *Etik değerleri önde tutan

*Toplumsal, kültürel ve bilimsel değerlere saygılı

*Sosyal sorumluluk sahibi ve yaşam hakkına saygılı

*Öğrenci odaklı

*Uluslararası standartlara uygun, yeniliklere açık, yaratıcılık ve üretim odaklı bir eğitim anlayışı

*İletişim alanındaki teknolojileri etkin kullanma yetkinliği

*Katılımcı, şeffaf, güvenilir ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı

*İç ve dış paydaşlarla güçlü koordinasyon