Misyon

Misyon

Evrensel etik ve demokratik ilkelere dayalı, değişim ve yeniliklere açık bir eğitim anlayışıyla, bilimsel çalışma ve sanatsal üretim için gerekli öğrenme ortamlarını hazırlamak, değişen dünyayı doğru okuyabilen, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, mesleki etik kurallara uyan, iletişim süreçlerinin tüm boyutlarına hâkim, toplumsal faydayı ön planda tutan evrensel düzeyde araştırma yapabilme becerisine sahip demokratik ve çağdaş iletişimciler yetiştirmek.