Misyon

Birey ve toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirebilmek amacıyla evrensel geçerliliği olan mesleki yetkinliğe sahip; ekip çalışmasını benimseyen, etik kurallara bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, toplumsal değerleri ve meslek ahlakını benimseyen, ülkenin sağlık hedeflerine ulaşmasında aktif rol alan; topluma ve doğaya karşı sorumluluk üstlenen, insan merkezliliği esas alan, bilimsel araştırmalarla toplum sağlığına katkıda bulunan ve bilime yön veren sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.