Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Akademik Kadro

Doç.Dr.  Abdurrahman KARA (Bölüm Başkanı)


 

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Bir Dr. Öğr. Üyesi bulunan Toprak Bölümü 2004 yılında kurulmuştur.

Toprak bölümünün amacı öğrencilere sürdürülebilir tarımsal üretim ve yaşam için gerekli

bilimsel bilgi ve uygulamayı öğretmektir.

Bölümün esas amacı lisans seviyesinde ders vermek, toprak verimliliği, bitki besleme ve

gübreleme konularında bilimsel araştırmalar yürütmektir.

Bu konularla ilişkili olarak bölümde; çeşitli kültür bitkilerinin beslenme statüsünün belirlenmesi,

bitki ve toprak analizleri ile besin element noksanlıklarının tespiti ve GAP bölgesine yönelik

gübreleme programları hazırlama gibi çalışmalar yapılmaktadır.


Akademik personelimizin yayınları, projeleri, makaleleri ve diğer bilgilerine ulaşabilmek için YÖKSİS in https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ akademik arama adresinden arama yapabilirsiniz.