Staj

 

  D.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ BİLGİLENDİRME METNİ

Stajın amacı; öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programı ile ilgili olarak yurtiçi-yurtdışı kamu ve özel kurumlara ait işyerleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerinde yürütülen çeşitli çalışmalara katılarak uygulama alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki görgülerini arttırmak ve pratik tecrübe kazanmasını sağlamaktır.

Fakültede staj yapacaklar;

DÜ-FRM-429 nolu dilekçe (STAJ KURUM BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ) ve DÜ-FRM-428 nolu formu (İŞYERİ TANITIM VE STAJ KABUL FORMU) hazırlayarak evrak kayda teslim edilecektir.

Fakültede dışında staj yapacaklar;

DÜ-FRM-431 nolu dilekçeyle (STAJ KURUM BAŞVURU DİLEKÇESİ) gideceği kurum veya kuruluşa başvuracak, kabul edilirse DÜ-FRM-428 nolu form ve DÜ-FRM-429 nolu dilekçeyle birlikte evrak kayıda belgelerini teslim edeceklerdir.

Staj Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde staja başlamayan veya başlamayacağını önceden bildiren öğrenci, o dönem staj yapmaktan vazgeçmiş sayılır.

Staj yeri belirlenen öğrencilerin Staj Belgeleri (Başvuru dilekçesinin fotokopisi-1 Adet, Sigortalandırma yazısı-1 Adet) Dekanlık kanalıyla öğrencinin staj yapacağı birime gönderilir.

Staj sona erdiğinde, kurumlar her öğrenci için doldurulacakları Staj Sonuç Belgesini (DÜ-FRM-433 nolu form), staj bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde Dekanlığa gönderirler.

Staj Sonuç Belgesi gelmeyen veya belirtilen tarihten sonra gelenlerin stajı kabul edilmeyecektir.

Stajını daha sonra yapmak isteyenler , Staj erteleme dilekçesi (DÜ-FRM-430 nolu form) ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Stajını daha önce yapmış olanlar , staj muafiyet dilekçesi (DÜ-FRM-432 nolu form) ve staj yaptığını gösterir belgeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.


STAJ KOMİSYONU


Staj Komisyonu Başkanı : Dr.Öğr.Üyesi Ali Murat TATAR

Bahçe Bitkileri Bölümü    : Doç. Dr. Dilek KARATAŞ

Bitki Koruma Bölümü      : Araş. Gör. Merve AYGÜN

Tarla Bitkileri Bölümü      : Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

Zootekni Bölümü             : Öğr. Gör. Muhittin TUTKUN


D. Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci Staj Defteri (Kapak)

DÜ-FRM-168 Staj Sicil Formu

DÜ-FRM-426 Öğrenci Staj Günlük Çalışma Raporu FormuForm ve dilekçelerin Güncel ve "Kontrollü kopyalarına" Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün web sayfasının         http://services.dicle.edu.tr/dss/qadocnew.aspx     adresindeki "Formlar " sayfasında arama çubuğuna sadece form numarasını yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.        


DÜ-FRM-425 Staj Defteri Öğrenci Kimlik Bilgileri Formu

DÜ-FRM-426 Öğrenci Staj Günlük Çalışma Raporu Formu

DÜ-FRM-427 Staj Başvuru Dilekçesi

DÜ-FRM-428 İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu

DÜ-FRM-429 Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi

DÜ-FRM-430 Staj Erteleme Dilekçesi

DÜ-FRM-431 Staj Kurum Başvuru Dilekçesi

DÜ-FRM-432 Staj Muafiyet Dilekçesi Formu

DÜ-FRM-433 Staj Sonuç Belgesi Formu

D. Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci Staj Defteri (Kapak)

 

DÜ-FRM-167 Zorunlu Staj Başvuru Formu

DÜ-FRM-168 Staj Sicil FormuD. Ü. Ziraat Fakültesi Staj komisyonu

D. Ü. Ziraat Fakültesi Staj Uygulama Talimatı

D. Ü. Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi


İçeriği İndirmek için sayfanın altındaki ilgili satırı tıklayınız.