Kalite Yönetim Sistemi

 KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Dicle Üniversitesi;

-Mevzuatlar çerçevesinde;

-Uluslararası düzeyde kabul gören eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

-Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,

-Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

-Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

-Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi,

-Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir üniversite olmayı,

-Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.

 

 

 

 

Ziraat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

Adı ve Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dahili Telefonu

Doç.Dr. Aydın ALP

Başkan

8537

Dr.Öğr.Üyesi Muhittin Murat TURGUT

Üye

8697

Ubeydullah EKMEN

Üye

8532

 

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme süreci ile ilgili tüm form,süreç,prosedür vb bilgilere

 

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün http://services.dicle.edu.tr/dss/qadocnew.aspx  adresinden ulaşabilirsiniz