Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Latin alfabesiyle telif edilmiş Türkçe edebî eserleri okur, çözümler ve çeviri yazıyla aktarır.

P.Ç. 2

Arap alfabesiyle telif edilmiş Türkçe edebî eserleri okur, çözümler ve çeviri yazıyla aktarır.

P.Ç. 3

Kiril alfabesiyle telif edilmiş Türkçe edebî eserleri okur, çözümler ve çeviri yazıyla aktarır.

P.Ç. 4

Türkçenin lehçe ve ağızlarıyla yazılmış eserleri okur, çözümler, karşılaştırır ve çeviri yazıyla aktarır.

P.Ç. 5

Türkçe edebî eserleri şekil ve içerik yönleriyle inceler, elde ettiği sonuçları yazılı veya sözlü olarak sunar.

P.Ç. 6

Türk dili ve edebiyatının diğer bilim ve sanat dallarıyla ilişkisini ve toplumsal işlevini irdeler.

P.Ç. 7

Türk edebiyatının dünya edebiyatlarıyla ilişkisini ortaya koyar, karşılaştırmasını yapar.

P.Ç. 8

Türkçeyi ve Türk edebiyatını dilbilim yöntemleriyle inceler.

P.Ç. 9

Türkçeyi ve Türk edebiyatını çeşitli kuram ve yaklaşımlarla inceler, disiplinler arası çalışmalar yapar.

P.Ç. 10

Türk dili ve edebiyatının tür, şekil, ölçü ve içerikle ilgili temel bilgi ve kavramlarını edinir.

P.Ç. 11

Bilgiye ulaşmada, elde edilen bilgiyi yazılı veya sözlü aktarmada bilgi teknolojilerini kullanır.

P.Ç. 12

Bilimsel araştırmalar yapar, sonuçlarını çeşitli bildiri, makale, seminer ve tez olarak ortaya koyar.

P.Ç. 13

Günümüz Türkiye Türkçesi yazım kurallarıyla bilimsel veya edebî yazılar yazar.

P.Ç. 14

Bilimsel veya edebî konulardaki bilgi ve düşüncelerini günümüz Türkiye Türkçesi konuşma kurallarıyla topluluk huzurunda aktarır.

P.Ç. 15

Günümüz Türkiye Türkçesinin yazım ve konuşma kurallarını uygular, dilin yanlış kullanımına karşı toplumu bilinçlendirir.

P.Ç. 16

Türk dili ve edebiyatının dönemlerini, önemli temsilcilerini, eserlerini ve bunlar hakkında yapılan bilimsel çalışmaları yazılı veya sözlü olarak inceler ve sunar.

P.Ç. 17

Yaşam boyu eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alır, alanındaki bilgi ve becerilerini lisansüstü eğitimle artırmayı amaçlar.

P.Ç. 18

Somut olmayan kültürel miras ürünlerini derler, bilimsel yöntemlerle inceler, sonuçlarını yayımlar.

P.Ç. 19

Türk dili ve edebiyatının gelişmesine okur, yazar ve eleştirmen olarak katkı sağlar yayın faaliyetlerinde görev alır.

P.Ç. 20

Bir edebî metni daha iyi anlaşılması amacıyla çağının bilim, edebiyat ve sanat anlayışı içinde yorumlar.