Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Misyon ve Vizyon

Bölümümüzün özgörevi; edebiyat ve sosyal bilimler eğitimi aracılığıyla öğrencileri entelektüel potansiyellerinin en yüksek aşamasına ulaştırmak, edebiyat, dil ve ilgili beşeri bilimlerin çalışılmasıyla öğrencilerin hem kendi kültürlerinin hem de diğer kültürlerin fikirlerini, tutumlarını ve değerlerini anlamada gerekli becerileri kazanmasını sağlamak ve öğrencilerin sosyal bilimlerin pek çok alanında eleştirel analiz yapma yeteneklerini geliştirerek fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Misyon: Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak; alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek.

Vizyon: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak ve devamlılığını sağlamak, geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin bir rol oynamak; alanında yetkin bilim insanları ve eğitimciler yetiştirmek eğitim çerçevemizi oluşturmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü genel olarak; akademisyen, öğretmen ve araştırmacı yetiştirmektedir. Bununla beraber bölüm mezunları basın-yayın ve radyo-televizyon sektörü başta olmak üzere, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli iş alanlarında çalışma imkânlarına sahiptirler.