Tarih Bölümü-Misyon ve Vizyon

Misyon: “Tarih” alanında evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak; ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici tarihçiler yetiştirmektir.

Vizyon: Bölüm olarak, öğrencilerimize, dört yıllık mezuniyetleri sonunda, hak ederek aldıkları tarihçi unvanının ne demek olduğunu, bunun gerektirdiği sorumlulukların neler olduğunu tam olarak anlatabilmek için, yapılan seminer çalışmaları ve takip ettiğimiz ders programı bu çerçevede belirlenmektedir.

Tarih Bölümü, öğrencilerine, bir tarih şuuru kazandırmayı hedeflerken diğer taraftan da olaylara ilmî bir bakış açısı ile yaklaşmanın gerekliliğini ön plana çıkaran bir eğitim anlayışına sahiptir.

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri, ilkeleri ve stratejik hedef doğrultusunda, Ulusal ve Uluslararası bilim dünyası ile ilişki ve bağları olan, dünyadaki nitelikli tarih bölümleri ile eş değer bir eğitim ve araştırma birimi olmak