Sosyoloji Bölümü-Misyon ve Vizyon

Misyon: Kuram, yöntem ve saha bilgisini uyum içerisinde öğrenerek, toplumsal yaşamı anlama ve açıklama becerisi kazanmış öğrenci yetiştirmek ve toplumsal sorunu, genel toplum çıkarını merkeze alarak anlama, toplumsal sorunu çözmeye ilişkin bilgi üretiminde bulunmak.

Vizyon: Tarihi miras ve tecrübe ışığında güncel toplum sorunlarını kavramak ve bilgi üretmek suretiyle Türk bilim hayatında ve uluslararası bilim çevrelerinde söz sahibi olmak.

Hedefler:

  • Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek
  • Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak
  • Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek
  • Türkiye’nin özellikle Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek
  • Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak
  • Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek, lisans ve yüksek lisans programlarının hedefleri arasındadır.