Sanat Tarihi Bölümü-Misyon ve Vizyon

Sanat Tarihi Bölümü’nün misyonu, kuruluş amacına uygun olarak, geçmişten günümüze ulusal ve evrensel kültür varlıklarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, aktarmak ve koruma bilincini yaygınlaştırmaktır.

Sanat Tarihi Bölümü’nde, Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı bulunmakta, bölümde her üç bilim alanını da kapsayan eğitim planı uygulanmaktadır.

Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı'nda, Anadolu’daki Türk Dönemi başta olmak üzere, İslam ve Türk coğrafyasında mimari, mimari süsleme ve çok geniş bir repertuar arz eden el sanatları (seramik, dokuma, ahşap, elyazmaları vd…) örnekleri incelenmekte ve öğretilmektedir.

Bizans Sanatı Anabilim Dalında, 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar varlık göstermiş, sonradan Bizans olarak adlandırılmış Doğu Roma İmparatorluğu’nun ortaya koyduğu sivil ve dini mimari örnekleri ile el sanatları (seramik, dokuma, elyazmaları vd…) ele alınmaktadır.

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalında ise gerek Türkiye sınırları içinde, gerekse Avrupa’daki resim, heykel ve mimarlık eserleri ayrıntılı olarak ele alınarak incelenmekte ve öğretilmektedir.

Derslerde Anadolu’nun maddi (somut) kültürünü oluşturan dini ve sivil yapılar, yerleşim alanları, yapılardaki süslemeler, mozaik, duvar resmi, çini, seramik, minyatür, alçı, ahşap, maden ve resim gibi bütün dönemleri kapsayan el sanatları örnekleri incelenmektedir. Ayrıca karşılaştırmalı olarak Anadolu dışı Türk-İslam Sanatı, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, Bizans Sanatı ile Avrupa Sanatı öğretilmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü’nde öğrenciler ayrıca; gerek öğrenim hayatlarında, gerekse profesyonel mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları donanımları edinecekleri bazı temel dersleri de, örneğin, inceledikleri eserlerin ölçülerini alıp planlarını-görünümlerini evrensel ilkelerle çizebilme yeteneği kazandıran «Mimari Çizim», görsel belgeleme işini profesyonel düzeyde yapabilmelerine önayak olacak «Fotoğrafçılık», karşılaştıkları eski kitabeleri ve belgeleri okuyabilme bilgi ve becerisi kazandıran «Osmanlıca» ve «Kitabeler» derslerini de almaktadırlar. Sanat Tarihi Bölümü'nde öğrencilerin, “kültür varlıkları” kapsamındaki mimari ve sanat eserlerini yerinde görme ve incelemeleri için önemli yapılara, sit alanlarına, müze ve sanat galerilerine geziler de düzenlenebilmektedir.