Tarih Bölümü-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Tarih alanı ile ilgili yayımlanmış olan ders kitaplarını, bilimsel araştırma eserlerini okuma ve Osmanlıca arşiv kaynaklarını en üst düzeyde okuyup kullanma bilgi ve becerisine sahiptir.

P.Ç. 2

Tarih biliminin araştırmasını ve yazıya geçirilmesini yapar. Araştırmalarda gerekli olan metodolojik bilgiye sahiptir. Edinmiş olduğu kuramsal bilgileri pratikte uygular. Bağımsız çalışabilir.

P.Ç. 3

Alanındaki bilimsel yenilikleri takip eder. Araştırmalarında gerekli olan teknolojik bilgi birikimine sahiptir. Disiplinler arası çalışmalara açıktır. Eleştiri, karşılaştırma ve sentez yapar.

P.Ç. 4

Tarihi mirasın ve tarihi dokunun korunması konusunda duyarlıdır. Tarih araştırmalarında ve yayımlarında gerekli olan etik değerlere sahiptir.

P.Ç. 5

Yabancı dil bilgisinden yararlanarak alanı ile ilgili yurt dışında yapılmış çalışmaları takip eder. Arşiv ve kütüphanelerde literatür tarama ve karşılaştırma yapar ve bakış açılarını değerlendirir.

P.Ç. 6

Eskiçağ, Mezopotamya, Anadolu tarihi ile ilgili yazılı ve arkeolojik eserler hakkında envanter kaydı yapar.

P.Ç. 7

Osmanlı ve Osmanlı öncesi döneme ait olarak Selçuklu, İslam tarihi ve kaynakları hakkında bilgi sahibidir.

P.Ç. 8

Tarihi konular hakkında yeterli bilgisi olmayanları, edinmiş olduğu bilgi ve bulgular çerçevesinde bilgilendirir.

P.Ç. 9

Türk dünyasını ve Türk soylu toplulukları tanır. Yaşadığı bölge coğrafyasındaki temel problemleri ve kökenlerini bilir. Bölgesinin jeopolitik önemi hakkında bilgi sahibidir.

P.Ç. 10

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kuruluş sürecini bilir. Bu Süreçte Dünya tarihinin siyasal gelişmelerini kavrar. Türkiye tarihinin dünya tarihi içerisindeki yerini bilir.

P.Ç. 11

Tarih metodolojisini öğrenir.

P.Ç. 12

Sosyal, siyasi, iktisadi ve külrürel konuları yorumlar.