İDARİ PERSONELİDARİ PERSONEL

GÖREVİ

ADI SOYADI

 DAHİLİ

Özel Kalem

Dirayet ADIGÜZEL

8302

İç Hizmetler / Satınalma

Taşkın ÇULCU

3018

Teknik Birim / Web / Fotokopi-Teksir

Kasım TOPRAK

3024

Ayniyat Saymanlığı

Halit ÖZESMER

8315

Personel İşleri

Faruk ALTAN -Sultan AVCI

3020- 3025  

Yazı İşleri 

Mehmet Kadri TURAN

8321

Evrak Kayıt

Yakup OK
8306

Kütüphane

Meki YORULMAZ

-----

Teknik Birim (Bilg. Lab.)

------------------  -----

Tarih, Batı Dilleri, Sanat Tarihi Bölüm Sekreteri 

Erhan ERMİŞ
8317

Psikoloji, Felsefe, T.D.E. Bölüm Sekreteri

Ahmet BOĞDİ

8276

Arkeoloji, Sosyoloji, Doğu Dilleri, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölüm Sekreteri

Özlem KURT