Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü-Program çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

Arap dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

P.Ç. 2

Arapçayı doğru ve akıcı bir şekilde, sözlü ve yazılı olarak kullanma yeteneği kazanır.

P.Ç. 3

Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya çeviri yapabilecek ölçüde dil bilgisi becerisi ve dil bilincine sahip olur.

P.Ç. 4

Arap dili ve edebiyatına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri kullanarak sözlü ve yazılı metin üretme yeterliliği kazanır.

P.Ç. 5

Arap dili ve edebiyatına ilişkin yazılı veya sözlü bir metni yorumlama ve değerlendirme yeterliliği kazanır.

P.Ç. 6

Arapçaya özgü dilbilgisel yapıları çözümleme yeterliliği kazanır.

P.Ç. 7

Arap dili ve edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerilere sahip olur.

P.Ç. 8

Arap dili ve edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır ve uygular.

P.Ç. 9

Arap dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

P.Ç. 10

Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına aktarır.

P.Ç. 11

Kültürler arası iletişimin sağlanmasında köprü görevi üstlenebilecek temel bilgi ve beceriye sahip olur.

P.Ç. 12

Dilin sistematik yapısı ve işleyişi hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.

P.Ç. 13

Analitik düşünmeyi ve düşünceyi temellendirmeyi öğrenir.

P.Ç. 14

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

P.Ç. 15

Öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırır.