Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü-Misyon ve Vizyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, temel İngilizce bilgisine sahip öğrencilerin İngiliz dili ve edebiyatı konularında çalışmalar yaptıkları bir anabilim dalıdır.

Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce hazırlık programı uygulanan Lisans programının ilk yılında, İngiliz edebiyatına toplu bir bakışın yanısıra, çeşitli edebiyat metinlerine odaklanılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda İngiliz edebiyatının bütün dönemlerinin belli başlı edebiyat metinleri, dönemlerinin özellikleri ile birlikte bir sistem içerisinde incelenir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, ileri düzeyde İngilizce bilen öğrenciler, başlangıcından günümüze, metinler eşliğinde, İngiliz dili ve edebiyatı alanında, şiir, tiyatro, roman, kısa öykü ve eleştiri konularında öğrenim görürler. Eleştiri ve çağdaş eleştiri kuramları da, daha çok üçüncü ve dördüncü yıllarda verilmektedir. Anabilim dalı, İngiliz edebiyatı ve dil araştırmalarına yöneltici kapsamlı bir program izlemektedir. Dönem içinde yapılan sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler ilgili derslerden bütünleme sınavlarına girmektedirler.