Arkeoloji Bölümü-Program Çıktıları

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

P.Ç. 1

1. Mesleğe yönelik çözüm arayışlarını değerlendirebilme bilgisine sahip olacaktır.

P.Ç. 2

2. Arkeolojinin temel bilgi ve kültürüne sahip olacaktır.

P.Ç. 3

3. Özgüven ve doğruları savunabilme becerisine sahip olacaktır

P.Ç. 4

4. Bilimsel düşünme becerisi kazanacaktır.

P.Ç. 5

5. Disiplinler arası çalışma ve yardımcı bilim dalları ile ilişkili çalışabilme becerisine sahip olunacaktır.

P.Ç. 6

6. Sistemli ve çözüme yönelik düşünme öğrenilecektir

P.Ç. 7

7. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına sahip çıkabilme duyarlılığı kazanılacaktır.

P.Ç. 8

8. Mesleğe ilişkin temel bilgi sahibi olunacaktır.

P.Ç. 9

9. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi sahibi olunacaktır

P.Ç. 10

10. Farklı bilim dalları ile ortak çalışma yapabilme yetkinliğine sahip olunacaktır.

P.Ç. 11

11. Edinilen teorik bilgiyi uygulamada kullanabilme yetkinliği kazanılacaktır.

P.Ç. 12

12. Araştırma inceleme yapabilme tekniği ve donanımı kazanılacaktır.