YDTÖ Sertifika Programı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ) Sertifika Programı:  Yurt içi ve yurt dışında Yabancı Dil  Olarak Türkçe Eğitimi veren kuruluşların eğitmen ihtiyaçlarının karşılanması adına açılan sertifika programında, yabancı dil öğretiminde kullanılan yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerin  öğretilerek hem bu alanda çalışan hem de çalışmayı düşünen bireylerin bilgi ve donanımlarının artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.