Müdür Yardımcısı


Doç. Dr. Özkan CİĞA
Müdür Yardımcısı

1985 yılında doğdu. 2007 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 2013 yılında Dicle Üniversitesi’nde Süheyl ü Nev-bahâr (Metin-Aktarma-Art Zamanlı Anlam Değişmeleri, Dizin) adlı teziyle tamamladı. Doktorasını 2018 yılında Adıyaman Üniversitesi’nde Kıssa-i Seyyid Cüneyd ve Reşîde-i Arab Tercümesi (İnceleme-Metin) adlı teziyle tamamladı. 2008-2010 yılında Mardin’de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. 2010 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2018 yılında ise Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2022 yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Doç. Dr. olarak atanan araştırmacı aynı üniversitede görev yapmaktadır.