kalite politikası

KALİTE Politikası

 

Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi;  2005 yılında eğitim, öğretim ve araştırma aktivitelerinin kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tesis edilmiş olan Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkelerine (ESG) ve aynı zamanda bu sürecin YÖK’teki karşılığı olan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’ne uygun olarak öğretim müfredat ve yöntemlerinin, ders ve sınav materyallerinin bağımsız kuruluşlarca denetime açılacağını taahhüt eder. Bu bağlamda merkezimiz ilk etapta ülkemizdeki bir çok üniversitenin de üyesi olduğu bir akreditasyon kuruluşu olan FEDEK’e üye olarak kapılarını bağımsız denetleme kuruluşlarına açmıştır. Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kalite Güvence Sistemi şu basamaklardan oluşmaktadır:

 

* Yıllık Eylem Planları

* Yıllık Ölçme ve İzleme Sistemi

* Yıllık Faaliyet Raporları