Türkçe Sertifika Sınavı

TÜRKÇE SERTİFİKA SINAVI (TSS)

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliliklerini belirlemek için uygulanan Türkçe Sertifika Sınavı, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metninde belirlenen becerileri ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda Türkçe Sertifika Sınavı 2 oturumda gerçekleştirilmektedir. 1. Oturumda okuma, yazma, dinleme bölümleri, 2. Oturumda ise konuşma bölümü yer almaktadır. Türkçe Sertifika Sınavı merkezimiz bünyesinde yılda 4 defa yapılmaktadır.