Tömer Misyon

Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜ TÖMER); uluslararası protokoller, Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Erasmus+ ve Mevlana Programları ya da bireysel başvuru yoluyla üniversitemize gelen ve Türkçe dil eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilere çağdaş ders materyalleri, donanımlı sınıfları ve alanında uzmanlaşmış personeli ile hizmet etmek üzere yola çıkmıştır.  Merkezimizin temel misyonu; Türkçe/yabancı dil öğretiminde çağdaş öğretim standartlarını yakalamak, dil öğretimi üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, dil öğretimindeki becerileri vasıtasıyla uluslararası öğrencilerin çekim noktası haline gelerek Dicle Üniversitesinin uluslararasılaşmasına katkı sağlamaktır.